Årets medlem

Årets medlem

2012; Gitte Pedersen

2013; Lis Pedersen

2014; Jan Hansen

2015; Marianne August Kryger

2016; Helle Frederiksen

2017; Helle Frederiksen

2018; Brian Vernersen

2019; Marianne August Kryger