Bestyrelsen

Bestyrelsen
RL
Ralf Larsen
40 49 35 66
File
Marianne A. Kryger
Formand
22 79 90 14
LN
Leif Nilsson
Næstformand/Sekretær
40 74 60 58
PC
Pia Christensen
Kasserer
29 93 39 04
LL
Leif Larsen
Bestyrelsesmedlem
24 63 35 37
BL
Bente G. Larsen
Suppleant
23 95 12 32
KS
Kristina Sørensen
Suppleant
41 59 31 86
HS
Henrik Schilling
Revisor
22 74 82 08
OJ
Ole Jensen
Revisor
24 63 55 75
Hjemmesideansvarlig
File
Marianne A. Kryger
22 79 90 14
Tøjansvarlig

Bente Grønlund Larsen